EL MODERNISME: ELS TEMES

La temàtica modernista revela, d'una banda, un anhel de recreació d'harmonia enfront d'un món inharmònic, i, així, una ànsia de plenitud i perfecció; i, d'altra banda, una recerca d'arrels en la crisi que va produir un sentiment de desarrelament en l'escriptor, qui es presenta com a guia capaç de mostrar els valors veritables a l'home comú. Els temes tractats són molt variats, però aquests són alguns dels més recorrents:

  • El neguit típic del romanticisme: el fàstig de la vida i una profunda tristesa, al costat de la malenconia i l'angoixa.
  • La recerca de la solitud i rebuig de la societat.
  • ''L'escapisme'', l'evasió de la realitat del temps i de l'espai.
  • L'amor i l'erotisme, amb certa idealització de l'amor i de la dona. El tema de l'amor impossible es presenta amb diferències respecte a l'ideal romàntic. Hi ha un contrast entre el profund i delicat amor i un intens erotisme.
  • El cosmopolitisme. Els modernistes demostraven molta devoció per París.