El Modernisme:


Va ser un moviment cultural produït a Occident a la fi del segle XIX i al començament del segle XX. En art, tot i que a Catalunya té un sentit molt més ampli, va tenir incidència sobretot en arquitectura i les arts decoratives.

Se sol citar l'any 1892 com a data d'inici del Modernisme estrictament literari, coincidint amb la primera festa modernista del Cau Ferrat de Sitges i amb un conjunt de propostes renovadores que comencen a aparèixer a la revista L'Avenç.


Entre les diverses tendències estètiques hi ha el regeneracionisme (l'art com a eina per transformar la realitat) i l'esteticisme (l'art és el refugi de l'artista). Els artistes regeneracionistes, també anomenats naturalistes, miraven de presentar la realitat tal com era per provocar una transformació. S'enfrontaven a la problemàtica social, ja sigui de manera col·lectiva o individual.Objectius:

- La inspiració en la naturalesa i l'ús profús d'elements d'origen natural però amb preferència en els vegetals i les formes arrodonides de tipus orgànic entrellaçant-se amb el motiu central.


- L'ús de la línia corbada i l'asimetria, tant en les plantes i alçats dels edificis com en la decoració. En aquesta última és molt freqüent l'ús de l'anomenada «línia fuet». Una derivació d'aquest estil en la dècada de 1920 és el denominat Art Déco, que alguns confonen amb l'Art Nouveau.


- Hi ha també una tendència a l'estilització dels motius, i és menys freqüent la representació estrictament realista d'aquests.


- Una forta tendència a l'ús d'imatges femenines, les quals es mostren en actituds delicades i gràcils, amb un aprofitament generós de les ones en els cabells i els plecs de les vestimentes.


- Una actitud tendent a la sensualitat i al complanyiment dels sentits, amb una picada d'ullet cap a l'eròtic en alguns casos.


- La llibertat en l'ús de motius de tipus exòtic, siguin aquests de pura fantasia o amb inspiració en diferents cultures llunyanes o antigues (Japó, antic Egipte i la cultura clàssica grecoromana).


- L'aplicació envolupant del motiu prenent alguna de les característiques anteriorment esmentades en contraposició amb les característiques habituals de l'objecte a decorar. Això es pot observar en l'aplicació en el mobiliari, en arquitectura, en els cartells o pòsters promocionals o en objectes d'ús quotidià on l'element destacat de tipus orgànic embolica o s'uneix amb l'objecte que decora.


- Pretenia una transformació de la societat a través de la cultura, és a dir, volia passar d'una cultura regional i tradicionalista a una altra nacional que fos autosuficient, moderna i comparable a les europees.

Aquest vídeo explica de forma general el Modernisme i dóna exemples de modernisme amb edificis de Mallorca.

El músic modernista més important de Catalunya va ser Albéniz. Aquesta és una obra important d'Isaac Albeniz anomenada Asturias: